سیمای نماز در قرآن

صلوه (نماز)به معنای دعا، رحمت، سلام و درود است. معنای معروف آن، عبادت ویژه ای است که هر مسلمان روزانه حداقل 5 بار و 17 رکعت به جا می آورد. در قرآن بیش از 90 مرتبه از نماز سخن به میان آمده است. نماز رکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد. اگر قبول درگاه خداوند شود، عبادت های دیگر نیز قبول می شود و اگر قبول نشود، عبادت های دیگر نیز قبول نخواهد شد. اول چیزی که در قیامت مورد سنجش و حساب رسی قرار می گیرد، نماز است.

زندگی نکبت بار و سخت در اثر اعراض از یاد خدا و نماز(طه:124)

ماهیت و اهمیت نماز

- نماز مهم ترین یاد خدا (طه:14)

- نماز میزان سنجش اعمال (بقره : 45)

- نماز تشکر از ولی نعمت (بقره:21)

- نماز نشانه ی ایمان به معاد (انعم: 92)

- باید از نماز یاری خواست (بقره : 153)

- چرا کافران از نماز شما ناراحت هستند؟ (مائده:58)

- نماز شرط برادری و اخوت (توبه : 11)

- نماز، جنگ با شیطان (آل عمران: 38و39)

- عبادتی که تعطیل بردار نیست (مریم:31)

- وظیفه ی همگانی (احزاب: 33)

- نماز در بزرگ ترین سوره هم وجود دارد (بقره:3)

- در کوچک ترین سوره هم وجود دارد (کوثر:2)

- اهمیت نماز جمعه (جمعه:9).

نماز در تمام ادیان

- دعای حضرت ابراهیم (ع) در مورد نماز (ابراهیم:37 و 40)

- اسماعیل (ع) خانواده اش را به نماز امر می کرد (مریم:55)

- پیمان بنی اسرائیل و سفارش به نماز (بقره:83)

- نماز در شریعت موسی (ع) (طه:24، لیل:78)

- نماز در دین شعیب (ع) (هود:87)

- سفارش نماز از سوی لقمان به فرزندش (لقمان:17)

- عیسی (ع)به نماز سفارش کرده است (مریم:35)

- دستور به نماز در اسلام(حج:78، مزمل:20)

- تأکید بر نماز در قرآن (روم:31).

نمازگزاران

- نماز از صفات پرهیزکاران (بقره:3)

- اقامه ی نماز از نشانه های محسنین(نیکوکاران)(لقمان:4)

- از صفات مخبتین(متواضعان)(حج:35)

- از صفات اهل ایمان(شوری:38)

- از صفات اولیای خدا(نور:37)

- محافظت از نماز از صفات مومنین (معارج:34)

- مؤمنین راستین در هیچ موقعیتی نماز را ترک نمی کنند(حج:41)

- از نشانه های دین استوار(بینه:5)

- پای داری در نماز از صفات نمازگزاران (معارج:23).

برای نماز و در راه نماز

- سوز و تلاش برای نماز (آل عمران:35)

- تحمل آوارگی و هجرت به خاطر نماز(ابراهیم:37)

- خون دادن برای حفظ نماز(حج:40)

- اقامه ی نماز، اولین وظیفه ی امت حزب الله(حجر:41)

- اولین واجب بعد از ایمان به توحید و معاد(بقره:2)

- یکی از دلایل تحریم شراب و قمار به خاطر جدا شدن از نماز است (مائده:91)

- بانی و معمار و مهندس مسجد باید اهل نماز باشد(توبه:18)

- مهندسی خانه و نماز(خانه ها را رو به قبله بسازید)(یونس:87)

- نماز جماعت (بقره:43)

درجات اهل نماز

- بعضی نماز را با خشوع می خوانند (مومنون:2)

- بعضی مراقبت شدید نسبت به نماز دارند (انعم:92، معارج:34)

- بعضی کار را به خاطر نماز رها می کنند(نور:37)

- بعضی با نشاط حرکت می کنند(جمعه:9)

- بعضی بهترین لباس را می پوشند(اعراف:31)

- بعضی عشق ثابتی نسبت به نماز دارند (معارج:23)

- بعضی شب را با نماز به صبح می رسانند (فرقان:64)

- بعضی سجده ای همراه با اشک دارند (مریم:58)

نماز همراه با تمام عبادت ها

- نماز همراه با عمل صالح و نتیجه ی آن (بقره:277)

- همراهی نماز و قرآن (اعراف:170، انعام:92، فاطر29)

- نماز و ولایت (حمد:6)

- نماز و نیاز (هود:114، بقره:238)

- اخلاص در نماز (انعام:162)

- نماز همره با مردم داری(بقره:83)

- نماز همراه با حج (بقره:121)

- نماز همراه با روزه(بقره:45)

- نماز وخشوع(مؤمنون:2)

- همراهی نماز و زکات (توبه:71)

- همراهی نماز و صدقه (توبه:103)

- همراهی نماز و صبر(طه:132)

- نماز همراه با امر به معروف و نهی از منکر(لقمان:17)

نماز سدی محکم در برابر سیل و توفان گناه است (عنکبوت:45)

- نماز همراه با عدالت اجتماعی (اعراف:29)

- نماز همراه با مشورت(شوری:38)

اهمیت دادن به وقت نماز

- وقت شناسی در نماز(روم:17و18)

- مراقب وقت نماز بودن(مؤمنون:9)

- توجه به وقت نماز(اسراء:78)

آثار ترک نماز و بی توجهی به آن

- زندگی نکبت بار و سخت در اثر اعراض از یاد خدا و نماز(طه:124)

- بریدن از نماز، زمینه ی گرایش به همه ی مفاسد(مریم:59)

- نتیجه ی تارک عبادت به خدا، جهنم است (غافر:60)

- نتیجه ی غفلت از یاد خدا، همراهی با شیطان است (زخرف:36)

- جایی که نماز ارزش ندارد(انفال:35)

- تارک نماز نباید محبوب باشد (ابراهیم:37)

- عذاب دردناک ترک کنندگان نماز، گرفتاری در دوزخ (مدثر:40تا43)

- انتقاد شدید خداوند به خاطر ترک نماز یا بی توجهی به آن (قیامت:31)

- نتیجه ی سبک شمردن نماز، وای بر آن ها (ماعون:4و5)

- نماز و تنبیه (توبه:83)

- بی حالی در نماز (نشانه ی منافق بودن است) (نساء:142)

- مسخره کننده های نماز (مائده:58)

- آن ها که مانع نماز دیگران می شوند (علق:9و10)

- آن هایی که بی نشاط نماز می خوانند (نساء:142)

- کسی که نماز را به بازی می گیرد؛ تمام دین را به بازی گرفته و حق دوستی با آنان را ندارید (مائده:57و58)

نماز در خانواده

- بیش ترین مسئولیت پدر و مادر، آموزش نماز است (طه:132)

- دعا نسبت به اقامه ی نماز ذریه و نسل (دعای ابراهیم (ع)) (ابراهیم:40)

- اسماعیل (ع)خانواده اش را به نماز امر می کرد (مریم:55)

- لقمان فرزندش را به نماز سفارش می کند (لقمان:17)

آثار دنیوی و اخروی و روحی و معنوی نماز

- یاد خدا دل را آرام می کند (رعد:28)

- نماز سدی محکم در برابر سیل و توفان گناه است (عنکبوت:45)

- نماز غفلت را از بین می برد (طه:14)

- نماز وسیله ی محو گناهان است (هود:114)

- نمازهای مرتب، انسان را در برابر حوادث تلخ و شیرین حفظ می کنند (معارج:20تا 23)

- نماز سبب نزول رحمت الهی است (نور:56)

- نماز جلوی عقاید غلط را می گیرد (هود:87)

- خداوند ستایشگر کسی است که نماز را بر هر کاری مقدم می دارد (نور:37)

- نمازتجارتی پر منفعت و معامله ای پر سود است (فاطر:29، بقره:152)

- نمازگزاران پندپذیر هستند (فاطر:18)

- نماز وسیله ی رستگاری است (مؤمنون:1و2، اعلی:14و15)

- نماز اصلاح فرد و جامعه است (اعراف:170)

- نماز موجب برادری و اخوت و محبت می شود(توبه:11)

- عاقبت نیکو برای نمازگزاران است (رعد:22) .

منبع: مجله ی آموزش قرآن، جعفر شیخ الاسلامی
برچسب ها :
نماز در قرآن ,  اهمیت نماز ,  یاد خدا ,  سنجش اعمال ,  جنگ با شیطان ,  اهمیت نماز جمعه ,  نمازگزاران ,  نشانه های دین استوار ,  درجات اهل نماز ,  نماز و ولایت ,  نماز و قرآن ,  اخلاص در نماز ,