نماز و رهبرى

نماز جماعت همانند هر اجتماع دیگر نیاز به رهبر و امام دارد. در انتخاب امام جماعت مردم باید توجّه به كمالات ، علم ، تقوى ، لیاقت ها و اهلیّت ها داشته باشند و این خود تمرینى است كه در جامعه زیر بار هر رهبرى نروند.

امام جماعت واسطه میان مردم و خداست و انسان نباید فاسق را واسطه قرار دهد.

افرادى كه در گناه و فساد غوطه ورند چگونه مى توانند مرا با نمازى آشنا كنند كه از فحشا ومنكر جلوگیرى كند؟ آرى امامِ جماعت باید انسان وارسته ، با كمال ، با سواد و با تقوى باشد. مگر نه این است كه امام من ، رابط من

نماز و انتخاب همسر

در اسلام سفارش شده كه اگر كسى اهل مسجد و جماعت نیست و عملا به عبادت و وحدت و امّت ، بدون عذر پشت پا مى زند، او را بایكوت كنید، او را به عنوان همسر خود انتخاب نكنید. عمل به همین دستور مى تواند مساجد را پر كند، زیرا جوانان كه فهمیدند رها كردن مسجد و مسلمین به قیمت طرد عملى آنان تمام مى شود هرگز مساجد را رها نخواهند كرد.

نماز و رهبرى

نماز جماعت همانند هر اجتماع دیگر نیاز به رهبر و امام دارد. در انتخاب امام جماعت مردم باید توجّه به كمالات ، علم ، تقوى ، لیاقت ها و اهلیّت ها داشته باشند و این خود تمرینى است كه در جامعه زیر بار هر رهبرى نروند.

امام جماعت واسطه میان مردم و خداست و انسان نباید فاسق را واسطه قرار دهد.

افرادى كه در گناه و فساد غوطه ورند چگونه مى توانند مرا با نمازى آشنا كنند كه از فحشا ومنكر جلوگیرى كند؟ آرى امامِ جماعت باید انسان وارسته ، با كمال ، با سواد و با تقوى باشد. مگر نه این است كه امام من ، رابط من با خداست ؟ به هر ریسمانى كه نمى توان چنگ زد و با هر نردبانى كه نمى توان بالا رفت .

آرى انتخاب امام جماعت مردم را هر روز به فكر امامت و رهبرى مى اندازد.

اگر رهبرى براى چند نفر در مسجد شایستگى هایى لازم دارد پس رهبرى امت و جامعه شایستگى بیشترى مى خواهد، به همین دلیل سفارش شده پشت سر كسى نماز بخوانید كه به ایمان و عدالت او اطمینان دارید.

همین كه پشت سر شخصى به عنوان امام جماعت نماز خواندید قهرا آن امام بیش از دیگران مراعات رفتار خود را بكند. آرى كسى كه خود را امام دیگران قرار مى دهد باید قبل از دیگران به اصلاح خود بپردازد و بدین وسیله بر پایى نماز جماعت ها وسیله اى براى اصلاح افراد مى شود.

نماز و تحرّك

اسلام از مردم تحرك و هیجان معنوى مى خواهد، شعار (( عجّلوا بالصلوة )) و (( فاسعوا الى ذكر الّله )) (70)

یعنى باید هنگام نماز با صداى مقدّس اذان در جامعه مسلمین ، تحرّك و تصمیم خاصى را به وجود آورد، باید كارها تعطیل ، تفرق ها تبدیل به وحدت ، غفلت ها تبدیل به ذكر و یاد خدا شود.

مؤ من واقعى كسى است كه هرگاه یاد خدا شد دل او تكان بخورد. مثال كسى كه صداى اذان را بشنود و بى توجّه باشد، مثال كودكى است كه صداى پدر را بشنود و اعتنا نكند.

نماز و نظم

در زمان بندى اوقات نماز، در منظم بودن صف هاى نماز جماعت ، در با هم سجده رفتن ، با هم نشستن ، با هم قیام كردن ، با هم سكوت كردن ، با هم دعا كردن ، جلو عقب نیفتادن ، قبل از وقت نماز نخواندن و نماز را به خارج از وقت نسپردن ، در همه اینها سیماى نظم را مشاهده مى كنیم .

نماز و جهت گیرى

نمازگزار باید رو به قبله بایستد و جهت و خطّ خود را روشن كند، البتّه قبله و جهت او را باید خداوند تعیین كند، نه خودش و نه طاغوت ها.

قبله ، رمز شناسائى مسلمین از دیگران است از این جهت به مسلمین (( اهل قبله )) مى گویند، مسلمانان با هر سلیقه و تفكّر و از هر نسل و نژادى ، باید جهت واحدى داشته باشند.

اگر مال و مقام هر لحظه دل ما را به سوئى مى كشد، هنگام نماز باید دل از همه بكنیم ، كسى كه جسم خود را رو به خانه خدا كرد آمادگى آن را پیدا مى كند كه قلب و روح خود را متوجّه صاحب خانه كند.

قبله ما كعبه است ، اوّلین خانه اى كه براى مردم و عبادت بنا شد. خانه اى كه همه انبیا دورش طواف كرده اند،

خانه اى كه ابراهیم پایه هایش را بالا برده و اسماعیل در كنارش به كارگرى پرداخته است ،

خانه اى كه براى همه مردم و براى همیشه درهایش باز است و هیچ كسى در آنجا حقّ تعرّض ندارد. براى همه مردم مقدّس و از ملك هر كس آزاد است .

نماز و نظافت

اوّلین واجب هر مسلمان به هنگام صبح و برخاستن از خواب ، وضو گرفتن و شستن دست و صورت است و این عمل كه در طول روز براى هر نماز تكرار مى شود، مایه نظافت و شادابى نمازگزار مى گردد.

نمازگزار باید لباس و بدنش پاك باشد، اگر ذرّه اى آلودگى و نجاست به بدن یا لباس او باشد، نمازش باطل است . (غیر از بعضى موارد استثنایى )

نمازگزارى كه مى داند هر ركعت نماز با مسواك ، برابر با هفتاد ركعت است مسواك را ترك نمى كند.

نمازگزارى كه مى داند با حال جنابت نمازش باطل است ، به فكر غسل مى افتد و غسل او را به فكر ساختن حمّام مى اندازد و وجود حمام رابطه او را با شستشو زیاد مى كند.

نماز و وقف

فكر و فرهنگ نماز، مساءله مسجدسازى وقرار دادن موقوفات براى آن را در جامعه به وجود مى آورد. صدها هزار قطعه زمین و مغازه و مزرعه در طول تاریخ وقف مساجد شده كه این خود یك صدقه دائمى و یك حركت الهى و خدمت اجتماعى است كه در شعاع نماز و مسجد نصیب مردم مى شود.

وقف چراغى است كه انسان براى فرداى خویش مى فرستد، وقف نشانه تداوم مالكیّت انسان بعد از مرگ است ، وقف نشانه عشق به مكتب و مردم است .

نماز و انتخاب دوست

در حدیث است : یكى از بركات مسجد و نماز، پیدا كردن دوست خوب است (71)

انسان در زندگى اجتماعى خود نیاز به دوست دارد و نقش مثبت یا منفى دوست در زندگى انسان بر كسى پوشیده نیست . مسجد بهترین مركز دوست یابى است .

كسانى كه به مسجد مى روند براى بندگى خدا مى روند. حیله ها و خودنمایى ها را كنار مى گذارندو انسان مى تواند در میان مردم مسجد، دوست خود را انتخاب كند.

اگر شخصى اهل نماز نبود، چرا با او دوست شویم ؟ او كه با خدا قهر است ، با من نیز دوست نخواهد بود. او كه الطاف خدا را فراموش مى كند، خدمات مرا هم فراموش خواهد كرد. او كه با مؤ منین وفادار نیست ، چگونه اطمینان دارى با تو وفادار بماند؟

نماز و انتخاب همسر

در اسلام سفارش شده كه اگر كسى اهل مسجد و جماعت نیست و عملا به عبادت و وحدت و امّت ، بدون عذر پشت پا مى زند، او را بایكوت كنید، او را به عنوان همسر خود انتخاب نكنید. عمل به همین دستور مى تواند مساجد را پر كند، زیرا جوانان كه فهمیدند رها كردن مسجد و مسلمین به قیمت طرد عملى آنان تمام مى شود هرگز مساجد را رها نخواهند كرد.

نماز و امداد به مردم

یكى از بركات نماز به خصوص در مساجد، امدادگرى است ، همیشه محرومان به مساجد روانه مى شدند و مشكلات خود را با مردم در میان مى گذاشتند و در آن مكان مقدّس آن را حل مى كردند. سابقه این كار از زمان رسول اكرم صلّى اللّه علیه و آله بوده است و قرآن صحنه اى را نقل مى كند كه فقیرى وارد مسجد شد و از مردم استمداد كرد. كسى به او توجّهى نكرد و فقیر با ناله به خداوند حال خود را گفت . حضرت على علیه السّلام مشغول نماز بود به

فقیر اشاره كرد و او جلو آمد و حضرت در حال ركوع انگشتر خود را به او داد، آیه نازل شد كه : رهبر شما فقط خداوند و پیامبرش و كسانى اند كه در حال ركوع انفاق و به فقرا رسیدگى مى كنند.

همین كه مردم آیه را شنیدند به مسجد آمدند تا ببینند این آیه درباره چه كسى نازل شده است . فهمیدند كه مورد آیه شخص على بن ابیطالب علیهما السّلام است .

به هر حال ، امدادرسانى به جبهه هاى جنگ و كمك به فقراء از مسجد و در سایه بركات نماز بوده و خواهد بود.

مسلمین از پایگاه مساجد به جبهه مى رفتند، انقلاب اسلامى ایران هم از مساجد شروع شد.

اجتماع مردم در مسجد بركاتى دارد كه با نوشتن چند سطر حقّ آن ادا نمى شود.

در قرآن بارها نماز و انفاق ، نماز و زكات ، نماز وقربانى ، در كنار هم آمده و در حدیث هم مى خوانیم نماز كسى كه زكات ندهد قبول نیست .

نماز و اقتصاد سالم

در نماز باید لباس ومكان وآبى كه براى غسل و وضو استفاده مى شود حلال و طبق دستور اسلام باشد واگر دگمه یا نخى از لباس یا قطره اى از آبى كه براى نماز مصرف مى شود از طریق نامشروع تهیه شده باشد نماز باطل است .

جالب اینكه اگر بخواهیم نماز و دعاى ما قبول واقع شود باید لقمه اى را كه مصرف مى كنیم نیز حلال باشد.

آرى همانگونه كه هواپیما براى پرواز، بنزین مخصوص مى خواهد، پرواز معنوى انسان نیز لقمه حلال لازم دارد.

نماز و تشكیلات

چنانچه براى امام جماعت حالتى پیش آید كه نتواند به نماز ادامه دهد، یكى از كسانى كه پشت سر او در نزدیكى او هستند در همان حال امامت را به عهده مى گیرد و این نشانگر آن است كه برنامه هاى اسلامى با رفتن یك فرد نباید بهم ریزد، بلكه باید تشكیلات و نظام چنان پایه گذارى و برنامه ریزى شود كه هرگاه فردى رفت نظام از هم نپاشد و تشكیلات همچنان پا بر جا باشد. مهمّ، تداوم راه است ، هر چند پیشوا عذرى پیدا كند.

نماز و محبّت

تعاون و محبّتى كه میان مسجدى هاست میان دیگران نیست .

در نظام زندگى مسجدى ها همین كه یك نفر دو سه روز نیامد احوالش را مى پرسند. اگر مریض است عیادتش مى روند، اگر مشكلى دارد حل مى كنند، مسجدى ها احساس غربت نمى كنند. كسى كه هیچ فرزند وبرادرى نداشته باشد ولى سروكارش با مسجد باشد احساس مى كند همه مردم برادر و فرزندش هستند. بارها دیده شده یك مسجدىِ ساده كه از دنیا مى رود مجالس او پر رونق ، مغازه ها براى او بسته و تشییع جنازه او شلوغ و با شكوه است .

اینها نشانه پیوند قلبى و محبّتى است كه در خانه خداوند با مؤ منین ایجاد مى شود.

یك مسجدى در خود یك دلگرمى احساس مى كند، مردم را در غم و شادى خود شریك مى داند و هرگز این عواطف گرم از دوستان مسجدى را نمى توان با چیزى مقایسه كرد.

نماز و آبرو

كسانى هستند كه در محله خود حاضر به كار خلاف نیستند، چون مردم او و بستگانش را مى شناسند، ولى اگر همین اشخاص به منطقه ناشناسى هجرت كنند، خلاف براى آنان سنگینى قبلى را ندارد.

شركت در نماز، انسان را وابسته به مسجد و اسلام و مردم مى كند و براى مسجدى سیمائى از تقوى مى سازد كه با این عنوان حتّى المقدور حاضر به خلاف نیست ، مى داند كه كار خلاف ، آبروى مذهبى او را مى برد، لباس قدسى و محبوبیّت را از تنش بیرون مى آورد، ولى افرادى كه از مردم و اسلام و مسجد بریده اند، خلاف كارى برایشان خیلى سختى ندارد، او عنوان مذهبى پیدا نكرده تا غم از دست دادنش را بخورد.

آرى ، كسى كه لباس سفید بپوشد خودش روى زمین آلوده نمى نشیند.

نماز، اصلاح فرد و جامعه است

قرآن كریم در كنار اقامه نماز مى فرماید: (( انا لا نضیع اجر المصلحین )) (72) ما پاداش اصلاح طلبان را ضایع نمى كنیم .

معلوم مى شود نماز اگر درست برگزار شود واحكام و شرایط ظاهرى وباطنى آن مراعات شود، جامعه به طرف صلاح مى رود. نمازگزار در واقع یك نفر مصلح است .

عبادت با گوشه گیرى نیست ، بلكه با اصلاح جامعه است و نمازگزاران باید مفاسد را از جامعه بردارند.

نماز و سیاست

در روایات مى خوانیم : اگر انسان تمام عمرش را به نماز مشغول باشد، آن هم در كنار كعبه در شهر مقدّس مكّه ، ولى رهبرى الهى را نپذیرد نمازش قبول نیست .

مشكل امروز مسلمانان آن است كه نماز مى خوانند ولى رهبرانشان افراد ترسو و وابسته و دست نشانده و بدون ملاك هاى الهى اند. با زبان از خداوند راه مستقیم مى خواهند، ولى در عمل بیراهه مى روند.

نماز و مشورت

در سوره شورى كه صفات مؤ منین را مى شمرد مى فرماید: (( واقاموا الصلوة و امرهم شُورى بینهم )) كار آنان بر اساس مشورت است و اقامه نماز مى كنند.

از این آیه معلوم مى شود در مجلس مشورتى در هر رده اى كه هستند باید نسبت به اقامه نماز حساس باشند. اگر مشورت مهم است نماز مهم تر است . اگر براى شركت در مجلس شورا و انتخابات ، این همه بودجه و سرمایه گذارى صرف پر كردن صندوق هاى راءى مى شود باید براى پر كردن مسجد هم كمى سوز و تلاش باشد.

نمازجماعت در جبهه

در آیه 102 سوره نساء مى خوانیم : اى پیامبر! هرگاه در میان رزمندگان بودى نماز به پا دار، ولى چون دشمن مسلّح در برابر شماست ، اوّلا همه به تو اقتدا نكنند. ثانیا كسانى كه اقتدا مى كنند مسلّح باشند وركعت دوّم را براى خودشان سریع تمام كرده وبروند جاى دسته دیگر وآن دسته دیگر در ركعت دوّم به تو اقتدا كنند كه هم جماعت تعطیل نشود و هم از دشمن غفلت نشود و هم میان سربازان اسلام تبعیض صورت نگیرد. مسلمانان باید در تعویض شیفت و جابه جا شدن نیروها چنان سریع عمل كنند كه به ركعت دوّم برسند ضمنا باید سربازان قبل از نماز با وضو باشند و احكام نماز در حال جنگ را بدانند و اینكه در صحنه جنگ ، دو ركعتى است .

این آیه قابل تبدیل به یك فیلم نامه بسیار زیباست ، كه در آن اهمیّت نماز جماعت و سرعت كار و عدالت و رفع تبعیض و توجّه به خدا همراه با غفلت نكردن از دشمن مطرح است .

زینت مسجد

قرآن مى فرماید: (( المال والبنون زینة الحیاة الدنیا)) (73) مال وفرزند زینت دنیاست . در جاى دیگر مى فرماید: (( خذوا زینتكم عندكلّ مسجد))(74) هرگاه به مسجد مى روید با خودتان زینت هم ببرید.

از جمع این دو آیه مى فهمیم كه هم فرزندان خود را با مسجد آشنا كنیم و هم مقدارى پول همراه خود ببریم تا اگر فقیرى تقاضا كرد، كمكش كنیم . البتّه پوشیدن لباس تمیز، استعمال بوى خوش و داشتن وقار و آرامش و انتخاب امام جماعت لایق نیز مى توانند مصداق زینت باشند.

نماز، شرط برادرى و اخوّت اسلامى

در سوره توبه بعد از معرّفى كفّار و مشركین و نقشه هاى آنها مى فرماید : (( فان تابوا واقاموا الصلوة و اتوا الزكاة فاخوانكم فى الدین ))(75)

لكن اگر توبه كردند و نماز به پا داشتند و زكوة مال خود را پرداختند برادران دینى شما هستند.

در این آیه یكى از شرطهاى برادر ایمانى شدن ، اقامه نماز معرّفى شده است .

با كسى كه نماز را به بازى مى گیرد دوستى نكنید

دو نفر از مشركان به نام رفاعه و سوید اظهار اسلام كردند، ولى جزء منافقان شدند. بعضى از مسلمانان با آنها رفت و آمد داشتند. آیه نازل شد:

(( یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الذین اتخذوا دینكم هزوا ولعبا... اولیاء... اذا نادیتم الى الصلوة اتخذوها هزوا و لعبا)) (76)

اى مؤ منین ! كسانى كه دین شما را به بازى گرفته اند، دوست خود قرار ندهید، آنان كه چون شما نداى نماز (اذان ) سر مى دهید آن را به بازى مى گیرند.

در این دو آیه ، ابتدا مى فرماید: آنان دین شما را به بازى مى گیرند. سپس مى فرماید: آنان اذان را به بازى مى گیرند. پس معلوم مى شود كه اذان و نماز عُصاره و چهره دین است .

تارك نماز نباید محبوب باشد

(( ربّنا لیقیموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوى الیهم )) (77)

حضرت ابراهیم مى گوید: پروردگارا! ذریّه ام را در این منطقه كوهستانى و بى آب و گیاه سكونت داده ام براى نماز، پس قلوب مردم را به سوى آنها سوق بده .

آرى كسانى كه براى اقامه نماز به هر سوى و دیارى هجرت كرده و از هر گونه سختى استقبال مى كنند، خداوند شكور از زحمات آنان تشكّر مى كند ودلهاى مردم را به سوى آنها گرایش مى دهد. امّا كسانى كه براى اقامه نماز حركتى نمى كنند حتّى اگر از نسل ابراهیم باشند، سزاوار جلب قلوب مردم نیستند.

هیچ عملى در تاریخ این همه گواه وشاهد نداشته

شخص رسول اكرم و ائمه معصومین علیهم السّلام و تمام اصحاب و یاران و تمام مؤ منین و مسلمین ، بر فراز تمام مناره ها، بام ها، مسجدها، خانه ها، مدارس ، رادیوها، تلویزیون ها، قارّه ها، شهرها، روستاها، مردها و زن ها، پیرها و جوان ها و هر كس در طول تاریخ اسلام اذان و اقامه اى گفته شهادت داده كه نماز بهترین عمل است : (( حىّ على خیرالعمل ))

هیچ كار خیرى این همه گواه و حلقوم و ناله فریاد براى بهترین بودنش بكار نرفته است ، همه گواهى داده اند كه نماز رستگارى است . (( حىّ على الفلاح )) للّه

نماز و شهرسازى

قرآن مى فرماید: (( اجعلوا بیوتكم قبلة واقیموا الصلوة )) (78)

به موسى وهارون گفتیم مشكل مسكن بنى اسرائیل را حل كنید و براى قوم خود خانه قرار دهید. آنها را از پراكندگى و زندگى طفیلى نجات دهید تا با خانه دار شدن احساس دفاع از وطن هم در آنها زنده شود، لكن در نقشه شهرسازى ، خانه هایتان را به سوى قبله قرار دهید تا بتوانید بدون مشكل اقامه نماز كنید.

در ایران بعضى از شهرهایى كه مهندس آن شیخ بهایى بوده كوچه ها و خیابان ها طورى است كه قبله ها مستقیم و بدون انحراف قرار گرفته است .

(البتّه معناى دیگرى هم براى قبله در این آیه شده ، ولى با توجّه به جمله (( اقیموا الصلوة )) همین معنا بهتر است ).

حمایت الهى از نمازگزاران

اشراف قریش به رسول اكرم صلّى اللّه علیه و آله پیشنهاد كردند كه مسلمانان پابرهنه را از دور خود بران تا ما دور تو جمع شویم . آیه نازل شد:

(( واصبر نفسك مع الذین یدعون ربّهم بالغدوة والعشىّ))

اى پیامبر! با كسانى باش كه صبح و عصر خدا را مى خوانند.

امام صادق علیه السّلام فرمود: یعنى كسانى كه اهل نمازنند.

نماز و قرآن

زنده شدن نماز، سبب زنده شدن قرآن است ، زیرا هر نمازگزار مجبور است كه در نمازهاى هفده ركعتى خود روزى ده بار سوره حمد را بخواند و بدنبال آن یكى دیگر از سوره هاى قرآن را. طبیعى است تلاوت دو سوره از قرآن در هر ركعت ، مانع به فراموشى سپرده شدن قرآن در جامعه مى گردد.

به علاوه قرآن و نماز بارها در كنار هم آمده اند:

(( یتلون كتاب اللّه و اقاموا الصلوة )) (79)

كسانى كه قرآن تلاوت مى كنند و نماز به پا مى دارند.

(( یمسّكون بالكتاب واقاموا الصلوة )) (80)

كسانى كه به قرآن تمسّك كرده و نماز به پا مى دارند.

قرآن مارا به نمازدعوت مى كند ونماز ما رابا قرآن آشنا مى سازد.

نماز، شباهتى است با فرشتگان

نام یكى از سوره هاى قرآن ، (( صافّات )) است . خداوند در اوّلین آیه آن به فرشتگانى كه در صفّ هستند سوگند یاد مى كند. در چند جاى دیگر نیز، قرآن از صفوف فرشتگان و آماده اطاعت بودن آنها سخن به میان آورده است .

نام یكى دیگر از سوره هاى قرآن ، (( صَف )) مى باشد كه در آن هم از رزمندگانى كه با صفوف فشرده در راه خداوند جهاد مى كنند ستایش شده است . این دو واژه (( صَف )) و (( صافّات )) كه نام دو سوره است نشانه توجّهى است كه قرآن به نظم و انضباط دارد.

نمازگزار نیز در صفوف جماعت شباهتى با فرشتگانى پیدا مى كند كه در صفوف بسیار بزرگ قرار دارند.

نماز در سراسر قرآن

در بزرگ ترین سوره قرآن كه سوره بقره است ، سخن از نماز است (( یقیمون الصلوة )) متّقین نماز به پا مى دارند.

در كوچك ترین سوره قرآن نیز از نماز یاد شده است (( فصلّ لربّك وانحر)) اكنون كه ما به تو كوثر و خیر زیاد دادیم پس براى پروردگارت نماز بخوان و شترى نحر نما.

هم در اوّلین سوره اى كه نازل شد نماز است و هم در آخرین سوره قرآن نماز مطرح است .

نماز همراه با تمام عبادات

نماز همراه با روزه آمده است :

(( واستعینوا بالصبر و الصلوة )) (81) از صبر و نماز امداد بگیرید. در تفاسیر مراد از صبر را روزه دانسته اند.

نماز همراه با زكات : (( یقیمون الصلوة و یؤ تون الزكاة )) (82)

نماز همراه با حج : (( واتخذوا من مقام ابراهیم مصلّى )) (83)

نماز همراه با جهاد: (( و اذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلوة )) (84) امام حسین علیه السّلام ظهر عاشورا نماز خواند و در سیماى رزمندگان در قرآن جمله (( العابدون الحامدون )) (85) را مى خوانیم .

نماز همراه با امر به معروف : لقمان به فرزندش مى گوید: (( یا بنّى اقم الصلوة واءمر بالمعروف و انه عن المنكر)) (86)

نماز همراه با عدالت اجتماعى : (( امر ربّى بالقسط واقیموا الصلوة )) (87)

نماز همراه با تلاوت قرآن : (( یتلون كتاب اللّه واقامواالصلوة )) (88)

نماز همراه با مشورت : (( وامرهم شورى بینهم واقامواالصلوة )) (89)

نماز و رحمت

در نماز كمتر كلمه اى به اندازه واژه (( رحمت )) بكار رفته است . در آغاز سوره حمد و سوره پس از آن مى گوئیم : (( بسم اللّه الرّحمن الرّحیم )) ، بعد از (( الحمدللّه رب العالمین )) مى گوئیم : (( الرّحمن الرّحیم )) ، پس در هر ركعت سه بار عبارت (( الرّحمن الرّحیم )) را بكار مى بریم كه در واقع شش بار كلمه رحمت را تكرار كرده ایم و در هفده ركعت نماز، ده ركعت آن را با حمد و سوره مى خوانیم كه مجموعا شصت مرتبه مى شود.

تكرار لغت (( رحمت )) هر روز شصت مرتبه اگر با توجّه و حضور قلب باشد، در فرد و جامعه ، رحمت انسان ها را به جوش مى آورد و اگر رحمت به جوش آمد كمك ها، محبّت ها، تعاون ها، خیرخواهى ها و عفو و گذشت ها ثمره آن خواهد بود و مردمى كه تعاون و رحمت در میانشان زنده باشد قابلیّت دریافت رحمت هاى ویژه اى را خواهند داشت .
برچسب ها :
نماز و رهبرى ,  امام جماعت ,  علم ,  تقوى ,  نماز و تحرّك ,  نماز و نظم ,  قبله ,  نماز و نظافت ,  وضو گرفتن ,  نماز با مسواك ,  نماز و وقف ,  نماز و انتخاب دوست ,  وقف مساجد ,  نماز و انتخاب همسر ,  نماز و امداد به مردم ,  نماز و اقتصاد سالم ,  نماز و محبّت ,  نماز و آبرو ,  نماز ,  اصلاح فرد و جامعه ,  نماز و سیاست ,  نماز و مشورت ,  نمازجماعت در جبهه ,  زینت مسجد ,  شرط برادرى و اخوّت اسلامى ,  تارك نماز ,  نماز و شهرسازى ,  نماز و قرآن , 

موضوع :
114 نکته درباره نماز( قرائتی) ,