سخنان حضرت حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در برنامه سمت خدا مورخ 16 اسفند 1388

البته من اسم این را کسالت نمی گذارم ، کسالت با این فرق دارد . آدم کسل ظهر و مغرب هم کسل است و اصلاً نماز را با کسالت می خواند . قرآن می فرماید : بعضی ها نماز می خوانند با کسالت ، انفاق می کنند با کراهت ، جبهه می روند با سنگینی و سختی ، یعنی واقعاً دل ایشان نمی خواهد بروند . در سوره ی مبارکه آل عمران آیه ی 146 اگر ملاحظه کنید آمده : یکی از ویژگی های یاران انبیاء این است که سستی ندارند . در زیارتنامه ی حضرت ابوالفضل می خوانید اشهد انک لم تهن شهادت می دهم شما هرگز سستی و وهن نداشته اید . من فکر می کنم کسالت و وهن غیر از نماز صبح است ، چون کسی که ساعت دوازده یا یک شب خوابیده ، چهار یا پنج صبح برای او سخت است که بیدار شود ، همین آدم نماز ظهر را با نشاط می خواند چون بیدار است و توجه دارد . لذا من این فاز را جدا می کنم ، اگر کسی واقعاً از نماز خوشش نیاید یک راه درمانی دارد و آن نیز این است که
یواش یواش با خدا رفیق شود ، آثار نماز را ببیند و بخواند تا بالاخره به آن نتیجه برسد . اما آن بخش نخست که اشاره کردید بیشتر هم در نماز صبح مشکل دارند ، یک کسی می گفت که من بیشتر قضای نماز صبح ها را ظهرها می خوانم ، صبح ها یا بیدار نمی شوم و یا اگر بیدار هم بشوم حال ندارم و نمی توانم نماز را با حال بخوانم که این اصلاً خوب نیست . در آن بخش اول توصیه من این است که قدری زودتر بیدار شوند ، خانواده ها بچه ها را با تلطیف و مهربانی بیدار کنند . موقعی که برای نماز صبح بیدار شدند یک شیر یا آب میوه برای فرزند خود ببرند تا بخورد و بعد بخوابد تا یک نشاط روحی و جسمی نیز پیدا کند . یک مقدار سعی کنید که با این تلطیف فرزندان را برای نماز صبح بیدار کنیم ، خود شما اگر در خواب خوش باشید یک مرتبه یک نفر شما را تکان دهد و بیدار کند ، نه تنها برای نماز صبح بلکه ممکن است برای هر کاردیگری بدخلق شوید . این عکس العمل فقط برای نماز نیست، شما اگر این بچه را برای کلاس هم بیدار کنید همین عکس العمل را نشان می دهد . لذا من می خواهم با یک نگاه خوش تری نگاه کنم ، این فرد با نماز مشکل ندارد بلکه بدلیل سنگینی خواب این عکس العمل را نشان می دهد که شاید با این تلطیف یک مقدار کمتر شود .
http://link.yamojir.com/sh-link-show.php?id=29برچسب ها :
من وقت نماز صبح بیدار می شوم اما واقعاً حس بلند شدن از رختخواب را ندارم چه کار کنم که آن حس فرح و نشاط در من ایجاد شود و آن ذوق و شوق برای نماز را پیدا کنم ؟ ,  حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در برنامه سمت خدا ,  ویژگی های یاران انبیاءزیارتنامه ی حضرت ابوالفضل ,  اشهد انک لم تهن شهادت می دهم شما هرگز سستی و وهن نداشته اید ,  خانواده ها بچه ها را با تلطیف و مهربانی بیدار کنند ,