بچه ها ما در شبانه روز پنج بار نماز می خوانیم.
۱- نماز صبح دو رکعت است.
۲- نماز ظهر چهار رکعت است.
۳- نماز عصر چهار رکعت است.
۴- نماز مغرب سه رکعت است.
۵- نماز اعشاء چهار رکعت است.
 
نیت :
با آرامش می‏ایستیم و ابتدا اذان و اقامه می‏گوییم. برای نماز خواندن اول نیت می کنیم. برای مثال: “دو رکعت نماز صبح به جا می آورم از برای رضای خدا قربه ً الی الله”به همین ترتیب برای نمازهای دیگر هم نیت می‏کنیم.
سپس تکبیره الحرام می گوئیم:

دست ها را تا مقابل گوش ها بالا می بریم و می گوئیم:   ” الله اکبر”

 


بعد سوره حمد را می خوانیم که به آن فاتحه الکتاب به معنای ‘آغاز کتاب’ و ام الکتاب که به معنای ‘مادر قرآن’ می‏گویند این سوره هفت آیه دارد و بنا به گفته پیامبر گرامی بهترین سوره قرآن است .

 

 

حمد :

“بسم الله الرحمن الرحیم”به نام خداوند بخشنده مهربان
الحمد لله رب العالمین”شکر وسپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.
“الرحمن الرحیم”بخشنده ومهربان است.
“مالک یوم الدین”صاحب روز جزاست.
“ایاک نعبد و ایاک نستعین”خدایا تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جویم.
“اهدنا الصراط المستقیم”خداوندا ما را به راه راست هدایت بفرما.
“صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولاالضالین”به راه کسانی که به آن‏ها نعمت داده‏ای، هدایت کن و نه راه کسانی که به آن‏ها غضب کردی و نه راه گمراهان .

 

سوره :

بعد از سوره حمد می توانیم هر سوره ای که خواستیم بخوانیم مثل سوره ” توحید”

 

“بسم الله الرحمن الرحیم”به نام خداوند بخشنده مهربان
“قل هوالله احد”بگو پروردگار خدای یگانه است .
“الله الصمد”الله خدای بی نیاز است.
“لم یلد و لم یولد”او نه چیزی را زائیده و نه از چیزی زاده شده است.
“ولم یکن له کفواً احد”و هرگز برای او همتا و همانندی نبوده است.

 

“الله اکبر” می گوئیم و به رکوع می رویم:

 

رکوع :

“سبحان ربی العظیم و بحمده”منزه است خدای بزرگ و ستایش مخصوص اوست.
و یا سه مرتبه بگوئید:
“سبحان الله”خداوند از هر عیبی منزه و پاک است.

 

 

بعد از رکوع بر می خیزیم و می ایستیم در حال آرامش بدن می گوئیم:
 
“سمع الله لِمن حمده”خداوند می شنود صدائی که او را شکر می کند.

سپس “الله اکبر” می گوئیم و به سجده می رویم.

 

سجده :

“سبحان ربی الاعلی و بحمده”منزه است خدای بلند مرتبه و ستایش مخصوص اوست.

و یا سه مرتبه بگوئید:

“سبحان الله”خداوند از هر عیبی منزه و پاک است.

 

 

سپس سر از سجده بر می داریم و می‏گوییم “الله اکبر” و بعد از آن دوباره “الله اکبر” می‏گوییم و به سجده دوم می‏رویم و همان ذکر را تکرار می‏کنیم.

امام زین العابدین (علیه السلام ) بسیار سجده می کردند. از این رو به ایشان امام سجاد می گفتند. سجده، نشانه کوچکی ما در پیشگاه خدای مهربان است دیگران در مقابل پادشاهان به خاک می‏افتند و ما در مقابل آفریدگار جهان

 

رکعت دوم :

بعد از سجده دوم در حال برخواستن می‏گوییم:

“بحول الله وقوتهِ اقوم واقعد”به یاری خداوند برمی‏خیزم و می‏نشینم.

و دوباره حمد و سوره را می‏خوانیم.

و پس از آن “الله اکبر” می‏گوییم و دست‏ها را بلند می‏کنیم و قنوت می‏گوییم.

http://nokiatel.ir/extrapage/namaz
برچسب ها :
آموزش تصویری نماز به کودکان1+عکس ,  تصویر تکبیره الاحرام ,  تصویر رکوع و سجود ,  فاتحه الکتاب به معنای ‘آغاز کتاب ,  ام الکتاب به معنای ‘مادر قرآن ,  نیت دو رکعت نماز صبح به جا می آورم از برای رضای خدا قربه ً الی الله ,